ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2019​

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-28 ກຸມພາ, ທີ່ຫໍປະຊຸມເເຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂດຍເນຶ້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາສິ່ງເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການຄ້າມະນຸດ ເເລະ ການຟອກເງິນ.

ສຳລັບບົດລາຍງານກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2019 ຂອງທາງສະຖາບັນ ILSTA ເເມ່ນຈະຖືກຈັດພຶມໃນໄວໆນີ້.