ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2019

ກອງປະຊຸມປີນີ້ຈະໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-28 ເດືອນ ກຸມພາ ທີ່ຫໍປະຊຸມເເຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂດຍຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມເເມ່ນຈະກວມລວມເອົາບັນຫາສິ່ງເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ເເລະ ການຟອກເງິນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ Facebook page: ‘’ILSTA Laos’’