Author Archive | On-Anong Homsombath

ກອງປະຊຸມສືບຕໍ່ຄັ້ງທີສາມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຟອກເງິນ ເເລະ ເຜີຍເເຜ່ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ເເລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ” ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມວ່ນ

ກອງປະຊຸມພາກພື້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ” ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງໂດຍສະເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຟອກເງິນ ເເລະ ເຜີຍເເຜ່ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ເເລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ”  ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີສາມ, ຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມວ່ນ, ໃນວັນທີ 28 ຫາ 30 ສິງຫາ 2019, ເຊິ່ງເປັນການສະຫຼຸບຊຸດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ. ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນຄໍາປາໄສເປີດກອງປະຊຸມວ່າ ” ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້້ງ ແມ່ນເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການແກ້ໄຂ, ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຕ້ອງກຽມພອ້ມໃນການຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພົນລະເມືອງ ເຊັນດຽວກັນກັບຄວາມສະຫວັດດີພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ ” ປະທານອົງການຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ, ທ່ານ ຣິຊາດ ຟີລິບປາກທ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ” ປັດຈຸບັນນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກຳ, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການຕ້ານການຟອກເງິນ, ສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ, ແຕ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ […]

Continue Reading

ກິດຈະກຳການລົນນະລົງສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບກົດລະບຽບໃໝ່ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສນຕຟງ), ກົມພາສີ, ພອ້ມກັບສະຖາບັນຊວ່ຍ ເຫຼືອດ້ານກົດ ໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA), ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳໃນການລົນນະລົງ ແລະ ສ້າງຈິດ ສຳນຶກທົ່ວປະ ເທດ ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ໂດຍການຕິດຕັ້ງປ້າຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ໃນບັນດາຈຸດ ຂ້າມແດນໃນ ປະເທດລາວ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ເດີນທາງ ແລະ ນັກ ທອ່ງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຄອບຄອງ ແລະ ຂົນສົ່ງເງິນຕາ. ປ້າຍຂໍ້ ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະ ຖືກນຳໄປວາງໄວ້ຕາມຈຸດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກປະເທດ, ເຊິ່ງງ່າຍແກ່ການສັງເກດ ແລະ ຊວ່ຍໃນການເຜີຍ ແຜ່ກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ມູນ. ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ທຳມະສິດ, ຫົວໜ້າພະແໜກສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ຕ້ານການຫຼີກລ້ຽງພາສີ, ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ,​ ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງ, ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ […]

Continue Reading

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ, ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ສະຖາບັນດ້ານຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ, ພອ້ມດວ້ຍ ໂຄງການ ລາວ/031 ໄດ້ຮວ່ມມືກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ, ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ໃນການຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມເຖິງ 30 ທ່ານຈາກທັງໝົດ 5 ເມືອງໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ລວມມີ: ເມືອງຫວ້ຍຊາຍ, ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ເມືອງເມິງ, ເມືອງຜາອຸດົມ ແລະ ເມືອງປາກທາ.

Continue Reading

ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ

ສະຖາບັນຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ. ສະຖາບັນ ILSTA ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍນີ້ ທີ່ເປັນການຍ້ອງຍໍ ສັນລະເສີນຜົນງານ ໃນການປະກອບສວ່ນໃນການກະກຽມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກົດໝາຍອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 18 ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກົດໝາຍອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 ທີ່ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 9 – 10 ແລະ 12 ຕຸລາ 2018, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ສະຖາບັນ ILSTA ຈະຂໍສືບຕໍ່ເປັນຈຸດສຸມໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ ຂອງລາວໃນທົ່ວຂະແໜງກົດໝາຍ ແລະ ປະກອບສວ່ນໃນການສະໜັບສະໜູນດ້ານກົດໝາຍໃນລາວສືບຕໍ່ໄປ. ຂໍຂອບໃຈຮູບພາບບາງສວ່ນຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ.

Continue Reading

ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນ (ຮ່າງ) ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີການປົກຄອງ ທີ່ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ

ສະຖາບັນຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນຄູ່ພາຄີໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນ (ຮ່າງ) ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີການປົກຄອງ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນວັນທິ 5 ຫາ 6 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ. ກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນປະທານໂດຍ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາຣາ, ປະທານສະຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ ລິຊາດ ຟີລິບປາກ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານ ເພັດສະໜອນ ພັນທະວົງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ, ທ່ານ ນາງ ບຸບຜາ ເຄນວົງດາລາ, ຮອງປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ຄໍາພັນ ບຸນຜາຄົມ ແລະ ຮອງປະທານສະພາແຂວງຈຳປາສັກ, ທ່ານ ຄໍາສີ ປ່ຽງວໍລະວົງ. ສະຖາບັນ ILSTA […]

Continue Reading

ງານການແຂ່ງຂັນ University Challenge Quiz ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2019

ໃນວັນພຸດທີ 5 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ງານການແຂ່ງຂັນ 2nd University Challenge Quiz ຈັດຂຶ້ນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ພອ້ມດວ້ຍບັນຍາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນ. ສະຖາບັນຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນສວ່ນໜຶ່ງໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອການພັດທະນາຊາວໝຸ່ມລາວ. ໃນປີນີ້ ທີມທີ່ຊະນະ ໄດ້ຮັບຂັນລາງວັນ ແລະ ໃບກຽດຕິຄຸນ ຈາກ ທ່ານ ຈອນ ຄໍນໍລີ, ຫົວໜ້າຝ່າຍສື່ສານ ແລະ ເລຂາທິການຄະນະບໍລິຫານສະຖາບັນ ILSTA. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະ ຊົມເຊີຍ ກັບທີມທີ່ຊະນະໃນປີນີ້!  

Continue Reading

ບັນຍາຍເປີດກວ້າງ ໃນຫົວຂໍ້ ‘’ການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມແດນ’’ ໂດຍ ທ່ານ ອາລີນາ ທີມຸດ, ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນ ILSTA

ທ່ານ ອາລີນາ ທີມຸດ, ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ເປີດຊຸດບັນຍາຍ ໃນຫົວຂໍ້ ‘’ການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມແດນ’’, ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ. ບົດບັນຍາຍເປີດກ້ວາງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເຂົ້າຮວ່ມໂດຍ ບັນດານັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ-ຜູ້ປະຕິບັດດ້ານກົດໝາຍ. ທ່ານ ອາລີນາ ທີມຸດ ໄດ້ແນະນຳ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການລັກລອບເຄື່ນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມແດນ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມແດນ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມຮັບຟັງໃນການບັນຍາຍ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບກໍລະນີສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອາຊະຍາກຳທັງສອງ. ເຊິ່ງພາຍຫຼັງການບັນຍາຍ ບັນດານັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຕັ້ງຫລາຍຄຳຖາມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາເເລກປ່ຽນ ເເລະ ຖາມ-ຕອບ ດຳເນີນໄປດວ້ຍການໂຕ້ຕອບທີ່ໜ້າສົນໃຈ.  

Continue Reading

ງານສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ”ບົດວິໄຈທາງກົດໝາຍ” ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ຂອງຄະນະຕົວແທນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊຳບວກ

ພາຍໃຕ້ການຮວ່ມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລະຫວ່າງ ປະເທດ ລຸກຊຳບວກ ແລະ ລາວ. ງານສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ບົດວິໄຈທາງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 21-23 ພຶດສະພາ. ໃນການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຖືກນໍາສະເໜີໂດຍ ວິທະຍາກອນ 4 ທ່ານ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊໍາບວກ, ໄດ້ແກ່ Pr. Stefan Braum, accompanied by Mr. Jean-Marc Ceci, Dr. Sofia Mirandola, Mr. Andrii Hubai and Miss. Marie Gerardy. ໃນໄລະເວລາ 3 ມື້ ຂອງການສຳມະນາ ແມ່ນກວມເອົາຫຼາຍຂອບເຂດຂອງຫົວຂໍ້ ແລະ ວິທີການ ຂອງການວິໄຈທາງກົດໝາຍ, ເຊິງ ປະກອບມີ ກົດລະບຽບທາງວິຊາການຂອງກົດໝາຍ, ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕຸລາການ, ວິທີການປຽບທຽບລະຫວ່າງ […]

Continue Reading

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະທິການ ດ້ານອາຊະຍາກຳ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ຄັ້ງທີ 28, ຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຣຸງ ວຽນນາ, ປະເທດ ໂອຕຮິກ ວັນທີ 20-24 ພຶດສະພາ

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະທິການ ດ້ານອາຊະຍາກຳ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ຄັ້ງທີ 28, ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມລະດັບໂລກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ແລະ ການຕ້ານອາຊະຍາກຳ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຣຸງ ວຽນນາ, ປະເທດ ໂອຕຮິກ ໃນ ວັນທີ 20-24 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວທາງ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວມລວມໃນຫຼາຍດ້ານ. ການຮວ່ມມືຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ລວມເຖິງການແບ່ງປັນບົດຮຽນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຖືວ່າເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂ ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 28 ຂອງຄະນະກໍາມະການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ທີ່ພວມຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຣຸງ ວຽນນາ, ປະເທດ ໂອຕຣິກ, ແຕ່ວັນທີ 20-24 ພຶດສະພາ, ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ ການຖອດຖອນແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແນວທາງ, […]

Continue Reading

ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງ ໃນຫົວຂໍ້ ”ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຂອງບໍລິສັດ” ໂດຍ ຊ່ຽວຊານຈາກ ສະຖາບັນຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ, ທ່ານ Keith Farquharson

ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ Keith Farquharson, ຊ່ຽວຊານ ຈາກ ສະຖາບັນ ຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ, ໄດ້ນໍສະເໜີ ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນຫົວຂໍ້ ”ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຂອງບໍລິສັດ”. ຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງການບັນຍາຍ ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ຕໍ່ພາລະຂອງນິຕິບຸກຄົນ ໃນປະມວນກົດໝາຍສະບັບໃໝ່, ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈົນເຖິງ ຫຼັກມູນ ແລະ ທາງເລືອກ ໃນການອະນຸມັດ. ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມທຸກຄົນ ໄດ້ສະແດງ ທັກສະໃນການວິເຄາະ ຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນກໍລະນີສຶກສາ ລວມເຖິງ ການເຂົ້າຮວ່ມໃນພາກ ຖາມ-ຕອບ ທີ່ເຕັມໄປດວ້ຍຂໍ້ມູນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ ໃນບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຄັ້ງນີ້ ລວມມີ ບັນດາ ນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກກົດໝາຍ.

Continue Reading