[wpgmza id="1"]

ຕິດຕໍ່ ​ພວກ​ເຮົາ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ

ຫ້ອງການ ILSTA ລາວ:

ຊັ້ນ 6, ຕຶກ NNN
ຖະໜົນບູລີຈັນ, ບ້ານໂພນສີນວນ,
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: (+856) 21 41 0095
ແຟັກ: (+856) 21 41 0096

ຫ້ອງການ ILSTA ລຸກຊຳບວກ:

7, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg

[contact-form-7 id="3135" title="ILSTA General Contact Form Lao"]