ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການບັນຍາຍກ່ຽວກັບການລະເມີດ

ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຫຼາຍກ່ວາ 100 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ການບັນຍາຍເປີດກ້ວາງ ຫົວຂໍ້ການລະເມີດ ໃນຂອບກົດໝາຍຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ເຊິ່ງນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ອາຈານ ວິໄຊ ສີຫາປັນຍາ ຫົວໜ້າພາກວິຊາກົດໝາຍແພ່ງ ຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ການບັນຍາຍເປີດກ້ວາງດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກອບ ຊຸດບັນບາຍເປີດກ້ວາງໃນຫົວຂໍ້ສະເພາະຕ່າງໆ ດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍ ສະຖາບັນ ILSTA, ເຊິ່ງໄດ້ເຊີນເອົາ ບັນດາວິຊາການແຖວໜ້າ ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍໃນລາວ ຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບການກັບນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ. ນອກນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸດບັນຍາຍເປີດກ້ວາງນີ້ກາຍເປັນເວທີ ໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ໂຕ້ວາທີ ດ້ານກົດໝາຍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມການບັນຍາຍເປີດກວ້າງຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມແຜນຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ at www.facebook.com/ilsta.org ຫຼື ທີ່ www.ilsta.org

Mr Vixay Syhapanya responded to an audience's question

Participants of Open Lecture on Tort Law

Participants joined group photo

Participants joined group photo

Comments are closed.