ການເຜີຍເເຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້່ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເເລະ ວຽກງານຕ້ານອາຊະຍາກຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ ປີ 2018 ທີມງານຈາກສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມທີ່ ນະຄອນ ປາເຊ ເເຂວງ ຈຳປາສັກ, ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ‘’ການເຜີຍເເຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້່ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເເລະ ວຽກງານຕ້ານອາຊະຍາກຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ’’.

Comments are closed.