ກອງປະຊຸມລະດັບສູງກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດເເບບທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ

ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບສູງທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ເເລະ ອາຊະຍາກຳ ເເລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ພ້າຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບອົງກອນທີ່ມີບົດບາດໃນພາກພື້ນ ເເລະ ສາກົນ ໃນຫົວຂໍ້ ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດເເບບມີການຈັດຕັ້ງໃນ ສປປ ລາວ ເເລະ ໃນບັນດາປະເທດພາກພື້ນເເມ່ນໍ້າຂອງ, ຄັ້ງວັນທີ 13 ຫາ 14 ເດືອນ ພະຈິກ 2018.

 

Comments are closed.