ກິດຈະກຳການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງສະຖາບັນ ILSTA ແລະ ກົມກວດກາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ນຳພາໂດຍທ່ານ ລິຊາດ ຟີລິບປາກ, ປະທານສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ພົບປະກັບຕົວແທນຈາກກົມກວດກາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການເຝິກອົບຮົບຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນພາຍໃນທ້າຍເດືອນນີ້, ນຳພາໂດຍກົມກວດກາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນ ໂປດສເຕີ ແລະ ສິ່ງພິມກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຈຳນວນ 200 ສະບັບ. ບັນດາສິ່ງຕີພິມດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໄປແຈກຍາຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມກວດກາໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຝິກອົບຮົມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນໄວໆນີ້.
Comments are closed.