ເປີດຊຸດບັນຍາຍ – ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍອາຍາຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ການເປີດບັນຍາຍກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍອາຍາຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ວົງສຳພັນ ໃນວັນທີ 6 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2015.  ທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ແມ່ນເປັນອາຈານສອນພາກວິຊາກົດໝາຍອາຍາ ຂອງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ ໃນເວລາເຮັດບົດປ້ອງກັນ ປຮິນຍາໂທ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ, ປະເທດໄທ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການບັນຍາຍເປັນຈຳນວນ 150 ທ່ານ.

IMG_1485IMG_1486IMG_1488DSCN1369

Comments are closed.