ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງການຕິດຕາມກວດກາຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ເເລະ ການກູ້ຄືນຊັບສິນ

ທີມງານຈາກສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ເດີນທາງໄປ ນະຄອນປາກເຊ ເເຂວງ ຈໍາປາສັກ ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ ປີ 2018 ,ໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ‘’ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງການຕິດຕາມກວດກາຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ເເລະ ການກູ້ຄືນຊັບສິນ’’.

Comments are closed.