ຜູ້ຊະນະເລີດເເບບທົດສອບຖາມ-ຕອບໃນກອງປະຊຸມເເຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 4

ໃນຊ່ວງກອງປະຊຸມເເຫ່ງຊາດທາງສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ຈັດເເບບທົບສອບຖາມ-ຕອບກອງປະຊຸມຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ. ໂດຍເເບບທົບສອບດັ່ງກ່າວນັ້ນປະກອບມີຄຳຖາມທາງດ້ານກົດໝາຍຫຼາຍໆຢ່າງໂດຍເນັ້ນໃສ່ອາຊະຍະກຳເເບບມີການຈັດຕັ້ງ, ປະເພດຂອງອາຊະຍາກຳ ເເລະ ກ່ຽວກັບກໍລະນີສຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍອາຍາ.

ໃນປີນີ້ຜູ້ຊະນະເລີດເເບບທົດສອບຖາມ-ຕອບເເມ່ນ ທ່ານ ໄຊພົນ ສີສຸພັນ, ຈາກຄະນະກຳມະການເເຫ່ງຊາດລາວເພື່ອກວດກາ ເເລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂໍສະເເດງຄວາມຊົມເຊີຍຈາກສະຖາບັນ ILSTA ເເລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.

Comments are closed.