ການບັນຍາຍອອນລາຍໃນຫົວຂໍ້ “ ການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມແດນ ”

ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ຈັດບົດບັນຍາຍເປີດກ້ວາງແບບອອນລາຍ ຄັ້ງທີສອງຂຶ້ນໃນວັນພຸດທີ 29 ເມສາ ເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ. ການບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ “ ການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມແດນ ” ແມ່ນດຳເນີນໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອາລິນາ ທີມຸດສ໌, ພະນັກງານໂຄງການຈາກILSTA ແລະ ແປເປັນພາສາລາວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ທິບພະພອນ ສີພັນດອນ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການຈາກILSTA. ການບັນຍາຍແມ່ນດຳເນີນໄປດ້ວຍການຖາມ – ຕອບຄຳຖາມ. ນັກຮຽນ ແລະ ບັນດາອາຈານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ສົນໃຈໃນຫົວຂໍ້. ທີ່ສຳຄັນ, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັດຕັ້ງການບັນຍາຍອອນລາຍໃນຄັ້ງນີ້!

Comments are closed.