ບົດບັນຍາຍທາງອອນລາຍ ໃນຫົວຂໍ້ ” ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ”

ບົດບັນຍາຍທາງອອນລາຍ ໃນຫົວຂໍ້ ” ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ນຳສະເໜີ ແລະ ແປລາວໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການຈາກສາຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ ຄິດ ຟາຄູຮາຊັນ ແລະ ທ່ານນາງ ທິບພາພອນ ສີພັນດອນ ໄດ້ຮັບສຽງຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 100 ກວ່າຄົນໃນມື້ວານນິ້.
ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າເຮົາກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ເພີດເພີນກັບການບັນຍາຍຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາ.
ບົດບັນຍາຍອອນລາຍຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ໝົດແຕ່ພຽງເທົ່ານີ້! ພວກເຮົາຍັງຈະມີບົດບັນຍາຍອອນລາຍໃນຫົວຂໍ້ອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍມານຳສະເໜີໃນໄວໆນີ້. ກະລຸນາຕິດຕາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບັນຍາຍທາງອອນລາຍຂອງຂອງສະຖາຍັນ ILSTA ກອ່ນໃຜໄດ້ທີ່ ILSTA’s official Facebook page!
Comments are closed.