ເປີດຊຸດບັນຍາຍ – ການຄ້າມະນຸດ

ໃນວັນທີ 2 ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2015 ໄດ້ມີການເປີດບັນຍາຍ ກົດໝາຍອາຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ ທີ່ໄດ້ຈັດຢູ່ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໃນກອງປະຊຸມນີ້, ບໍ່ວ່າ ຜູ້ຊຽວຊານ ຫຼື ນັກສືກສາ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ໂດຍຜ່ານ ກໍລະນີສືກສາ ສະເພາະໃນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກການກະທຳຜິດທາງດ້ານອາຍາອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ບົດບັນຍາຍທີ່ປະກອບມີການວິເຄາະແບບສົມທຽບກົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ການຄ້າມະນຸດແມ່ນມີການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ນຳ້ຂອງ.

DSCN8962unnamedDSCN8870DSCN9093 1

Comments are closed.