ການເປີດຊູດບັນຍາຍ 2015

ຍີນດີຕ້ອນຮັບທູກທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ຊຸດບັນຍາຍເປີດກ້ວາງ ເຊິ່ງຈະຈັດຂື້ນທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລາວ. ທຸກໆ ການບັນຍາຍແມ່ນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບທຸກທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ, ຄູອາຈານ, ນັກສືກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍ.

Lecture series calendar

Comments are closed.