ກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໃນວັນທີ 6 ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ. ປະທານສະຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ ຣິຊາດ ຟີລິບປາກ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ໂອລົມກັບ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ທ່ານ ອານິສັກ ຫວ່າງວິຈິດ, ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັນເພື່ອສົງເສີມພື້ນຖານ ສູ່ການກາຍເປັນສານດີເດັ່ນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາຫ້ອງສະໝຸດ. ໃນການຢ້ຽມຍາມຄັ້ງນີ້ ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ມອບປື້ມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ປື້ມກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຈຳນວນ 300 ກວ່າສະບັບ, ພ້ອມທັງມອບ ບັນດາປື້ມຄູ່ມື ແລະ ໂປສເຕີໃນດ້ານວິຊາການ ໃນຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ດ້ານກົດໝາຍ ຈຳນວນ ຫຼາຍກວ່າ 300 ສະບັບ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.
Comments are closed.