ການສຳມະນາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານກົດໝາຍແບບອອນລາຍ

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນປະເທດລາວ, ເຖິງໃນໄລຍະນີ້ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19 ກໍຕາມ. ທ່ານ ປອ. ສເຕຟານ ບລຳ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດຣ ເພີລີນ ສີມອນ ໄດ້ຈັດການສຳມະນາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານກົດໝາຍແບບອອນລາຍຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຂົ້າຮວ່ມໂດຍບັນດາອາຈານສອນທັງໝົດ 6 ທ່ານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍະໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ເຊິ່ງບັນດາອາຈານແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະທາງທີ່ຫ່າງໄກກັນ, ພວກເຂົາທັງໝົດລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃນການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບເອກະສານດ້ານກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້!

Comments are closed.