ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງອອນລາຍ ” ການຟອກເງິນ ແລະ ການກະທຳຜິດຕົ້ນ ”

ໃນວັນພຸດ, ທີ 13 ພຶດສະພາ, ສະຖາບັນ ILSTA ຮ່ວມກັບ NUOL ໄດ້ຈັດບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງOnline ກ່ຽວກັບ ການຟອກເງິນ ແລະ ການກະທຳຜິດຕົ້ນ, ນຳສະເໜີ ໂດຍທ່ານ Keith Farquharson ແລະ ແປໂດຍ ທ່ານນາງ ທິບພາພອນ ສິພັນດອນ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການຈາກ ILSTA. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈພິເສດມາຍັງຄະນະນິຕິສາດແລະລັດຖະສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສຳລັບການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາໃນການຈັດກິດຈະກຳນີ້.

Comments are closed.