ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງອອນລາຍກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການສາກົກວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ!  “ບົດບັນຍາຍອອນລາຍກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ” ນຳສະເໜີໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການຈາກສາຖາບັນ ILSTA, ທ່ານນາງ ອາລິນາ ທີມຸດ ແລະ ທ່ານນາງ ທິບພາພອນ ສີພັນດອນ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 135 ຄົນ. ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສຳລັບການຕອບຮັບທີ່ດີ, ການເປັນສ່ວນຮ່ວມຮັບຊົມບົດບັນຍາຍຂອງພວກເຮົາ, ທຸກໆການແລກປ່ຽນ ແລະ ຄຳຖາມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການບັນຍາຍໃນຄັ້ງນີ້ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.

Comments are closed.