ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ “ການຄ້າມະນຸດ”

ນັກສຶກສາຈຳນວນຫຼາຍກ່ວາ 80 ຄົນ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ “ການຄ້າມະນຸດ”, ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານນາງ ອາລິນາ ທີມຸດ, ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນ ILSTA. ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ວິທິການໃນການລະບຸອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະເພດນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ບັນຍາກາດຂອງການບັນຍາໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄື້ນໃນລະຫວ່າງການຖາມ-ຕອບກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ. ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ ILSTA ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ.


Comments are closed.