ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມຊາດ

ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານຫຼາຍກ່າວ 100 ຄົນຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມຊາດ, ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານນາງ ອາລິນາ ທີມຸດ, ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ ຈາກສະຖາບັນ ILSTA. ບົດບັນຍາຍໄດ້ນຳສະເໜີຫຼາຍຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຕາມດວ້ຍກິດຈະກຳການຖາມ-ຕອບ ທີ່ນຳໄປສູ່ການສົນທະນາຢ່າງຄຶກຄື້ນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ບັນຍາຍ.
Comments are closed.