ບົດບັນຍາຍເປີດກ້ວາງໃນຫົວຂໍ້ “ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ”

ໃນຕົ້ນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ,​ ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ,​ ຜູ້ອຳນວຍການຈາກສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ດຳເນີນບົດບັນຍາຍເປີດກ້ວາງໃນຫົວຂໍ້ “ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ” ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ບົດບັນຍາຍໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍສັງເຂັບກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 70 ຄົນ, ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບປຶ້ມຄູ່ມືດ້ານກົດໝາຍຈາກສະຖາບັນ ILSTA. ບັນດານັກສຶກສາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງການບັນຍາຍ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງການຖາມ-ຕອບ.
Comments are closed.