Archive | ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ “ ປະເພດອາຊະຍາກຳ ແລະ ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການການຈັດຕັ້ງ ” 

ຮ່ວມກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ILSTA ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ “ ປະເພດອາຊະຍາກຳ ແລະ ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການການຈັດຕັ້ງ ”  ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ. ບົດບັນຍາຍໄດ້ສຸມໃສ່ດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການຈັດແບ່ງປະເພດກິດຈະກຳການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແລະ ການແບ່ງປັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສຳມະນາທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍໄອຍະການ ຈຳນວນ 24 ທ່ານຈາກບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເວທີສຳລັບການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍອາຍາລາວ ແລະເອກະສານອົບຮົມດ້ານກົດໝາຍອື່ນໆ.  

Continue Reading

ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານ “ການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາຜູ້ດຽວ”

ສະຖາບັນ ILSTA ຮວ່ມມືກັບ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດຈັດເປີດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານ “ ການພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາຜູ້ດຽວ ”, ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມສານປະຊາຊົນສູງສຸດ. ການຈັດສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ພິພາກສາເພື່ອເປັນການສ້າງການຫັນປ່ຽນທີ່ສຳຄັນ ໃນສານຜູ້ພິພາກສາຄົນດຽວໃນລະດັບສານເຂດ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ຄໍາພາ ແສງດາຣາ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ, ຜູ້ອຳນວຍການ ILSTA. ການສຳມະນາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ຫົວໜ້າ ສານປະຈຳແຂວງ ຈຳນວນ 84 ທ່ານ ແລະ ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ. ໃນໄລຍະຂອງການສຳມະນາ, ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ຊວ່ຍໃນການແຈກຢາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ປຶ້ມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ໃຫ້ແກບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມໃນການຝຶກອົບຮົມ.

Continue Reading

ພີທີຝຶກອົບຮົມວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍສະຖາບັນ ILSTA ຜ່ານການຮ່ວມມືກັບ ອົງການກວດກາລັດທີ່ ແຂວງຫົວພັນ.

ພີທີຝຶກອົບຮົມວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍສະຖາບັນ ILSTA ຜ່ານການຮ່ວມມືກັບ ອົງການກວດກາລັດ, ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ຫາ 17 ມັງກອນ, ທີ່ແຂວງຫົວພັນ. ໃນການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ຄຳສອນ ເທບວົງສົມ, ປະທານຄະນະກວດກາພັກແຂວງ ແລະ ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ ILSTA, ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 96 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນແຂວງຈາກອົງການກວດກາລັດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ລວມເຖິງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 3 ວັນ, ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ແລະ ຖ່າຍທອດ ໂດຍຜ່ານການເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ ໂດຍຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ Keith Farquharson […]

Continue Reading

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີປົກຄອງ

ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີປົກຄອງ. ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາລາ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານກົດໝາຍລະດັບອາວຸໂສ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ຄຳພາ ກ່າວວ່າ “ ສານປົກຄອງແມ່ນໄດ້ກວດກາວ່າການກະທຳຂອງລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. ປະຈຸບັນພົນລະເມືອງທຸກຄົນຈະສາມາດປ້ອງກັນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ. ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້, ບັນດາກໍລະນີດັ່ງກ່າວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕົກຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວ ”. ທ່ານ ຄຳພັນ ບຸນຜາຄົມ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ “ ການສ້າງຕັ້ງສານປົກຄອງແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການກ້າວໄປສູ່ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ, ເພື່ອຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ທີ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທີ່ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ”. ເຂດອຳນາດສານປົກຄອງນີ້ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂັ້ນ ໂດຍປະກອບມີ […]

Continue Reading

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາກົນຄົບຮອບ 16 ປີ

ວັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາກົນ ແມ່ນຖືກຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 9 ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ, ເຊິ່ງເລີ່ມມານັບຕັ້ງແຕ່ການຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (UNCAC), ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2003 ທີ່ຜ່ານມາ. ປະເທດລາວໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ UNCAC ໃນປີ 2009 ແລະ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແມ່ນເປັນອີກໜຶ່ງໃນຄວາມສຳຄັນລະດັບຊາດ ເພື່ອການດຳເນີນການກາຍເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ. ມື້ນີ້ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາກົນຄົບຮອບ 16 ປີ, ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ” ໃນໂອກາດອັນລໍ້າຄ່ານີ້, ໃນນາມລັດຖະບານລາວ, ອົງການກວດກາສູນກາງ ແລະ ອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ໃນນາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພົນລະເມືອງລາວ, ຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຈົ່ງຮ່ວມມືກັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນທຸກຮູບແບບ “ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຖາບັນ ILSTA ແມ່ນໄດ້ເປັນພາກສວ່ນຫນຶ່ງໃນການປະຕິບັດ ໂດຍຮວ່ມມືກັບລັດຖະບານແຫ່ງ […]

Continue Reading

ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈັດຂື້ນໃນສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ໃນວັນທີ 25 – 26 ພະຈິກ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ILSTA ເປັນຕົວແທນຢ່າງພາກພູມໃຈໃນກອງປະຊຸມ, ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮວບຮວມເອົາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ລວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ, ຈັດລຽງບູລິມະສິດຕື່ມອີກ ແລະ ເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 (NSEDP ຂອງປີ 2016-2020) ແລະ ການທົບທວນກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 (ປະຈຳປີ 2021-2025) ກໍ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງ, ພ້ອມທັງພິຈາລະນາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເລັ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫຼຸດຜົ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ພາຍໃນປີ 2024 ແລະ ພ້ອມດວ້ຍກາຍເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍພາຍໃນປີດຽວກັນ.

Continue Reading

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ

ບັນດາພະນັກງານຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼາຍແຂວງທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນ 65 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຝຶກຝົນທັກສະ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການກຽມເປັນຜູ້ຊ່ວຍໄອຍະການ ໃນວຽກງານການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນໄດ້ຖືກຈັກຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ(ອອປສ). ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນດຳເນີນ ໂດຍເລຂາທິການຄະນະບໍລິຫານສະຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນILSTA, ທ່ານ ຄິດ ຟາຣຄູຮາຣຊັນ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ການໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ທີ່ມີລັກສະນະຕອບໂຕ້ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ພາກປະຕິບັດ ຜ່ານກໍລະນີສຶກສາດ້ານການສຶບສວນ-ສອບສວນດ້ານການເງິນ. ນອກຈາກການນຳສະເໜີດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ການຖ່າຍທອດພາກປະຕິບັດຜ່ານກໍລະນີສຶກສາແລ້ວ, ສະຖາບັນ ILSTA ກໍຍັງເນັ້ນໜັກເຖິງການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຕ່າງໆດ້ານກົດໝາຍ, ຜ່ານກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ, ທີ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ດັ່ງທີ່ກິດຈະກຳໄດ້ຈົບລົງ, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ທ່ານນາງ ສີສຸພັນ ໄຊຍະສຸກ ຈາກ […]

Continue Reading

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການລະບຸການຄ້າມະນຸດ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການລະບຸການຄ້າມະນຸດໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ຮ່ວມກັບ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການ ແລະ ຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກຽມເປັນຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການ. ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ, ຫົວໜ້າຝ່າຍສື່ສານ ແລະ ເລຂາທິການຄະນະບໍລິຫານສະຖາບັນ ILSTA ແລະ ທ່ານນາງ ອາລິນາ ຕີມຸດສ໌ ໄດ້ດຳເນີນບົດນຳສະເໜີຫຼາຍບົດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ແລະ ແນະນຳໃນບົດສົນທົນທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບກໍລະນີສຶກສາ ເພື່ອຊວ່ຍໃນການລະບຸການຄ້າມະນຸດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ ກໍໄດ້ປະກອບສວ່ນໃນກິດຈະກຳໃນການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ແລະ ການຖາມ-ຕອບໄດ້ຢ່າງຄຶກຄື້ນ.

Continue Reading

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບປະເພດຂອງອາຊະຍາກຳ ແລະ ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ພ້ອມດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ອອປສ) ໄດ້ຮວ່ມມືກັນຈັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການ ແລະ ຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກຽມເປັນຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການ. ຫົວຂໍ້ຂອງການສຳມະນາພາກທຳອິດ ຂອງການຝຶກອົບຮົມຊຸດນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບປະເພດຂອງອາຊະຍາກຳ ແລະ ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ວາລະໃນການກ່າວເປີດການຝຶກອົບຮົມແມ່ນດຳເນີນໂດຍ ທ່ານນາງ ບຸນໄທ ປັນແກ້ວ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຈາກ ອອປສ ແລະ ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ, ຫົວໜ້າຝ່າຍສື່ສານ ແລະ ເລຂາທິການຄະນະບໍລິຫານສະຖາບັນ ILSTA. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ 65 ທ່ານຈາກອົງການໄອຍະການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາ ແລະ ບົດບັນຍາຍ ດຳເນີນໂດຍ ທ່ານ ຄີດ ຟາກູຣາຊັນ, ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນ ILSTA ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນຈາກ ອອປສ. ການຝຶກອົບຮົມຊຸດນີ້ແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ພະຈິກ ແລະ ຈະດຳເນີນໄປໂດຍມີການຝຶກອົບຮົມໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ.

Continue Reading