Archive | ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ໃນການຕ້ານການຄ້າສິ່ງເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຟອກເງິນ ຈັດຂຶ້ນທີ່ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມໃນລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະ ການຄ້າສິ່ງເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຟອກເງິນ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ ໃນວັນທີ 26-28 ມິຖຸນາ ທີ່ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກພາກກາງລວມເຖິງຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີບັນດາໄອຍາການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຸລາການ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ານກົດໝາຍ ຈາກພາກກາງລວມເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ຈາກສະຖາບັນຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ, ຈາກປະເທດການາດາ ແລະ ຕົວແທນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ເຂົ້າຮວ່ມຫຼາຍກວ່າ 120 ທ່ານ. ກຸນແຈສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ນະໂຍບາຍການຕ້ານການການຟອກເງິນ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິງໃນນັ້ນລວມມີ ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ການສາທິດກ່ຽວກັບແບບຢ່າງພາກປະທິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການສຶບສວນດ້ານການເງິນ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຜົນສຳລັບປີ 2020 ຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນອາຊີ – ປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກວ່າຈະມີຜົນກະທົບ ໃນການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ແຮງດຶງດູດຂອງປະເທດຕໍ່ການລົງທຶນສາກົນ. […]

Continue Reading

ງານການແຂ່ງຂັນ University Challenge Quiz ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2019

ໃນວັນພຸດທີ 5 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ງານການແຂ່ງຂັນ 2nd University Challenge Quiz ຈັດຂຶ້ນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ພອ້ມດວ້ຍບັນຍາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນ. ສະຖາບັນຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນສວ່ນໜຶ່ງໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອການພັດທະນາຊາວໝຸ່ມລາວ. ໃນປີນີ້ ທີມທີ່ຊະນະ ໄດ້ຮັບຂັນລາງວັນ ແລະ ໃບກຽດຕິຄຸນ ຈາກ ທ່ານ ຈອນ ຄໍນໍລີ, ຫົວໜ້າຝ່າຍສື່ສານ ແລະ ເລຂາທິການຄະນະບໍລິຫານສະຖາບັນ ILSTA. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະ ຊົມເຊີຍ ກັບທີມທີ່ຊະນະໃນປີນີ້!  

Continue Reading

ງານສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ”ບົດວິໄຈທາງກົດໝາຍ” ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ຂອງຄະນະຕົວແທນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊຳບວກ

ພາຍໃຕ້ການຮວ່ມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລະຫວ່າງ ປະເທດ ລຸກຊຳບວກ ແລະ ລາວ. ງານສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ບົດວິໄຈທາງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 21-23 ພຶດສະພາ. ໃນການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຖືກນໍາສະເໜີໂດຍ ວິທະຍາກອນ 4 ທ່ານ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊໍາບວກ, ໄດ້ແກ່ Pr. Stefan Braum, accompanied by Mr. Jean-Marc Ceci, Dr. Sofia Mirandola, Mr. Andrii Hubai and Miss. Marie Gerardy. ໃນໄລະເວລາ 3 ມື້ ຂອງການສຳມະນາ ແມ່ນກວມເອົາຫຼາຍຂອບເຂດຂອງຫົວຂໍ້ ແລະ ວິທີການ ຂອງການວິໄຈທາງກົດໝາຍ, ເຊິງ ປະກອບມີ ກົດລະບຽບທາງວິຊາການຂອງກົດໝາຍ, ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕຸລາການ, ວິທີການປຽບທຽບລະຫວ່າງ […]

Continue Reading

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະທິການ ດ້ານອາຊະຍາກຳ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ຄັ້ງທີ 28, ຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຣຸງ ວຽນນາ, ປະເທດ ໂອຕຮິກ ວັນທີ 20-24 ພຶດສະພາ

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະທິການ ດ້ານອາຊະຍາກຳ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ຄັ້ງທີ 28, ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມລະດັບໂລກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ແລະ ການຕ້ານອາຊະຍາກຳ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຣຸງ ວຽນນາ, ປະເທດ ໂອຕຮິກ ໃນ ວັນທີ 20-24 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວທາງ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວມລວມໃນຫຼາຍດ້ານ. ການຮວ່ມມືຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ລວມເຖິງການແບ່ງປັນບົດຮຽນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຖືວ່າເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂ ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 28 ຂອງຄະນະກໍາມະການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ທີ່ພວມຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຣຸງ ວຽນນາ, ປະເທດ ໂອຕຣິກ, ແຕ່ວັນທີ 20-24 ພຶດສະພາ, ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ ການຖອດຖອນແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແນວທາງ, […]

Continue Reading

ກອງປະຊູມສືບຕໍ່ ການຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ຈັດທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ສືບຕໍ່ຈາກກອງປະຊຸມ ປະຈຳປີ 2019 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະ ການຄ້າສິ່ງເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຟອກເງິນ, ສະຖານບັນ ຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ, ໄດ້ສືບຕໍ່ໃນການຈັດກອງປະຊຸດໃນພາກເໜືອ, ພາກການ ແລະ ພາກໃຕ້ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ສະຖາບັນ ILSTA ແລະ ອົງການໄອຍາການ ໄດ້ຮວ່ມເປັນຄູ່ພາຄີ ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນວັນທີ 27 ຫາ 29 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມທັງໝົດເຖິງ 120 ທ່ານ ຈາກ 7 ແຂວງພາກເໜືອ. ປະທານໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ແລະ ປະທານສະຖາບັນ ຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ, ທ່ານ ຣິຊາດ ຟີລິບປາທ໌. […]

Continue Reading

ກອງປະຊຸມເເຫ່ງຊາດຄັ້ງທີສາມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຕ້ານອາຊະຍະກຳເເບບມີການຈັດຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຄ້າມະນູດ, ການຟອກເງິນ ແລະ ການຄ້າສິ່ງເສບຕິດ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ເເລະ ວິຊາການ ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໃນການຈັດກອງປະຊຸມເເຫ່ງຊາດຄັ້ງທີສາມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຕ້ານອາຊະຍະກຳເເບບມີການຈັດຕັ້ງ, ເຊິ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-28 ກຸມພາ ທີ່ຫໍປະຊຸມເເຫ່ງຊາດ. ໂດຍມີບັນດາໄອຍະການ, ຜູ້ພິພາກສາ ເເລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດຊັ້ນອາວຸດໂສຈາກທັງໝົດ 17 ເເຂວງ, ນັບທັງຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາເເລກປ່ຽນທາງດ້ານບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍໃນການຕໍ້ສູ້ຕ້ານກັບອາຊະຍະກຳເເບບມີການຈັດຕັ້ງ. ປັດຈຸບັນ, ພູມິພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກຳລັງພົບປະກັບບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍໆປະການເປັນຕົ້ນເເມ່ນບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສິ່ງເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ຜູ້ຜະລິດຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການລັກລອບເອົາຄົນຕ່າງດ້າວເຂົ້າເມືອງ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການປອມເເປງສິນຄ້າ, ການຟອກເງິນ ເເລະ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ບັນດາສິ່່ງທີ່ກ່າວມານີ້ລ້ວນເເຕ່ມີຄວາມຕິດພັນກັບກຸ່ມອາຊະຍາກຳເເບບມີການຈັດຕັ້ງ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມີການດຳເນີນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຢ່າງຂຶ້ນໄປ. ກອງປະຊຸມເເຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 3 ນີ້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາໜ່ວຍງານລະດັບຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລາເເສນ ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດເເຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມຊຳນານວຽກງານຂອງສາກົນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບອາຊະຍະກຳຂ້າມຊາດເເບບມີການຈັດຕັ້ງ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບທຸກປະເທດໃນພຸມິພາກລວມທັງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເເລະ ການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດ. ‘’ເພື່ອຕໍ້ສູ້ກັບປາກົດການເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເໝາະສົມເເມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານບັງຄັ້ງໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ມີອໍານາດໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ນັບທັງໄອຍະການ ເເລະ ຜູ້ພິພາກສາເເມ່ນຈະຕ້ອງມີທັກສະ, ມີການເເລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເເລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ’’ ທ່ານ ຣິຊາດ ຟິລິພາດ […]

Continue Reading

ການຜຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ຊວ່ຍຜູ້ພິພາກສາ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ( ILSTA) ຮ່ວມມືກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະໜັບສະໜູນການຜຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ພິພາກສາ ຈໍານວນ 90 ຄົນ ທີ່່ມາຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການອົບຮົມດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂື້ນທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໃນພິທີເປີດການອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານ ຄໍາພາ ແສງດາລາ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສູດ ແລະ ທ່ານ ຣີຊາດ ຟີລິບປາດ, ປະທານສະຖາບັນ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ( ILSTA) ການເເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນສຸມໃສ່ພາກປະຕິບັດສາກົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ໜ້າທີ່ໂດຍລວມຂອງຜູ້ຊວ່ຍຜູ້ພິພາກສາ ລວມເຖິງ ພັນທະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບກົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງ (ກົດໝາຍທີ່ມີລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ບໍ່ມີລາຍລັກອັກສອນ) ການເຝິກອົບຮົມ ໄດ້ໃຊ້ວິທີການໃນການສົມທຽບ ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ຊວ່ຍຜູ້ພິພາກສາ ຈາກຫຼາຍໆປະເທດ, ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄ້າຍຄື […]

Continue Reading

ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານທູດແຄນນາດາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທີ່ສະຖາບັນຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວີຊາການ

ໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນຊວ່ຍເຫຼືອ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ຖືເປັນກຽດໃນການຕ້ອນຮັບ ທ່ານທູດແຄນນາດາ ປະຈຳ ສປປລາວ, H.E. Madame Donica Pottie ພ້ອມດວ້ຍ ທ່ານອຸປະທູດແຄນນາດາ ປະຈຳລາວ, Mr Timothy Edwards, ທີ່ສະຖາບັນ ເພື່ອປຶກສາແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ວຽກພົວພັນໃນອານາຄົດ.

Continue Reading

ການພົບປະລະຫວ່າງ ປະທານ ສະຖາບັນ ILSTA ແລະ ຫົວໜ້າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາ ຫົວໜ້າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ, ທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ໄດ້ພົບກັບ ປະທານ ສະຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ ລິຊາດ ຟິລິບພາດ; ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ແລະ ການວາງແຜນຕໍ່ວຽກງານກິດຈະກຳ ໃນການພັດທະນາສັກກະຍະພາບ ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.

Continue Reading

ພິທີມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນສຳລັບຫຼັກສູດພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍ

ພິທີມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນພາສາອັງກິດໃນວັນທີ 7 ທັນວາ ພິທີມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນສຳລັບຫຼັກສູດພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຫຼາຍກວ່າ 90 ທ່ານ, ຈາກ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການສຳເລັດຫຼັກສູດພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍ. ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດໄພທູນ ໄດ້ສະເເດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອບໃຈເເກ່ສະຖາບັນ ILSTA ເເລະ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ເເລະ ກາລະໂອກາດໃນການພັດທະນະ ໂດຍສະເພາະເເມ່ນສຳລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ.

Continue Reading