Archive | ຂ່າວສານ

ກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແກ່ພະນັກງານກວດກາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ຈັດ ກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂຶ້ນໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ແກ່ພະນັກງານກວດກາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ພະນັກງານກວດກາຈາກ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ວິທີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບົດບັນຍາຍດ້ານກົດໝາຍ ທາງອິນເຕີເນັດ ຂອງສະຖາບັນ ILSTA, ເຊິ່ງພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງ ວິດີໂອ, ບົດບັນຍາຍອອນລາຍ ແລະ ອຸປະກອນດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບປະເພດຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເປັນອີກເຄື່ອງມືໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການ ສ້າງຈິດສຳນຶກຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ໃນລະດັບສະຖາບັນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບໂປສເຕີ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົານິຍາມຂອງການໃຫ້ ແລະ ຮັບສິນບົນ, ການຊື້ຂາຍອິດທິພົນ, ການສໍ້ໂກງ ແລະ ການສວຍໃຊ້ອຳນາດໃນທາງທີ່ຜິດ.

Continue Reading

“ກອງປະຊຸມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ“ ແກ່ພະນັກງານກວດກາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

“ກອງປະຊຸມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ“ ແກ່ພະນັກງານກວດກາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສະຖາບັນ ILSTA ແລະ ຫ້ອງການກວດກາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທີ່ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມຂອງສະຖາບັນ ILSTA ໃນອາທິດນີ້, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍະໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ ໂພສີ ທິບດາວັນ ແລະ ປະທານສະຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ ຣິຊາດ ຟີລິບປາດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກຫ້ອງການກວດກາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຕໍ່ການກວດກາ ແລະ ສືບສວນ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການສະຖາບັນ ILSTA, ທ່ານນາງ ອາລິນາ ທີມຸດ ແລະ ທ່ານ […]

Continue Reading

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍ ໂດຍສະຖາບັນ ILSTA

ຫຼັກສູດຮຽນພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍ ໂດຍສະຖາບັນ ILSTA ແມ່ນເປີດສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນລາວຈາກ 19 ສະຖາບັນໃນຂະແໜງກົດໝາຍ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮຽນນຳພວກເຮົາ ແມ່ນຮຽນ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍັງສາມາດສືບຕໍ່ອາຊີບຫຼັກຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາມີທັງຫຼັກສູດສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ທາງ online. ໃນຂະນະນີ້, ຫຼັກສູດຮຽນພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍ ໂດຍສະຖາບັນ ILSTA ແມ່ນກຳລັງເປີດສອນຢູ່ທີ່ ນະຄອນປາກເຊ ແລະ ອີກບໍ່ດົນແມ່ນຈະເປີດສອນທີ່ຫຼວງພະບາງ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຖ້າທ່ານແມ່ນພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ຢາກປັບປຸງທັກສະພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ, ເຂົ້າຮ່ວມຮຽນກັບພວກເຮົາຟີຣ! ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາໃນ Facebook ແລ້ວ ພວກເຮົາຈະຊອກຫາຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານ!

Continue Reading

ກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ຜ່ານກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 120 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການນຳສະເໜີຫຼາຍຊຸດ ຈາກຊ່ຽວຊານຂອງ ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ສະຖາບັນ ILSTA, ໃນຫົວຂໍ້ການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ວຽກງານກວດກາຂອງອົງການກວດກາລັດ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນຮາກຖານ. ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ສະໜອງໂປສເຕີ ຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ວີດີໂອ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ແກ່ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານໃນການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳ, ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແທນຄຳຂອບໃຈໃນການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານອຸປະກອນໂຄງສະນາ ໃນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແກ່ກະຊວງ.

Continue Reading

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຂະບວນຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ຄັ້ງທີ 14

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຂະບວນຍຸຕິທໍາທາງອາຍາສໍາລັບປີ 2020 ຊຶ່ງຖືກເລື່ອນມາໃນປີ 2021 ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 7-12 ມີນາ 2021 ຢູ່ທີ່ ນະຄອນກຽວໂຕ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຫົວຂໍ້ສໍາລັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນປີນີ້ກໍຄື “ຍົກລະດັບການປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ, ຂະບວນຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ແລະ ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ເພື່ອກ້າວສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນເປົ້າໝາຍປີ 2030”. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຂະບວນຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ເປັນເຄືອຂ່າຍສາກົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍເຕົ້າໂຮມເອົາຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມມີ ບັນດາຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ຜູ້ປະຕິບັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນຂະແໜງວຽກງານປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຂະບວນຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ, ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນວຽກງານດ້ານສະເພາະດັ່ງກ່າວນີ້. ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ຮູ້ສຶກປິຕິຍິນດີທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກຽວໂຕຄັ້ງທີ […]

Continue Reading

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ” ທີ່ເມືອງ ວັງວຽງ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ຮ່ວມມືກັບ ອົງກາໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ” ໃຫ້ແກ່ໄອຍາການ ທົ່ວພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ບັນດາພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 65 ທ່ານ ຈາກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກກາງ, ອົງການໄອຍະການທະຫານ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຈຳ 6 ແຂວງພາກກາງ, ເຊິ່ງລວມມີ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ, ຊຽງຂວງ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການ ຈາກສະຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ ແລະ ທ່ານ ຄິດ ຟາຄູຮາຊັນ ໃຫ້ນຳພາໃນການນຳສະເໜີໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟອກເງິນ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນດ້ານການເງິນ. […]

Continue Reading

ກິດຈະກຳການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ນັກຮຽນ ແລະ ອາຈານ ຈຳນວນ 450 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສະຖາບັນ LSTA, ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ. ທ່ານ ເທບພະໄທ ພັນກ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ-ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ໄດ້ນຳສະເໜີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳໃນການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ທີ່ປະຕິບັດໂດຍ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ປະຕິບັດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສາກົນ. ການບັນຍາຍແມ່ນຈົບລົງດ້ວຍກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບທີ່ຄຶກຄື້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ ໄຊຄຳ ອຸ່ນມີໄຊ, ຮອງປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ມອບ ໂປສເຕີໃນການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈາກ ສະຖາບັນ ILSTA ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ.

Continue Reading

ກິດຈະກຳປູກຝັງຈິດສຳນຶກຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທີ່ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນສາລາຄຳ

ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຈາກໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນສາລາຄຳ ຈຳນວນ 350 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປູກຝັງຈິດສຳນຶກຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ອົງການກວດກາລັດ SIA ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ILSTA ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊຄຳ ອຸ່ນມີໄຊ, ຮອງປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ທ່ານ ບຸນສົມ ສຸດທິວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນສາລາຄຳ ແລະ ທ່ານນາງ ອາລິນາ ທີມຸດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການສະຖາບັນ ILSTA. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາສະຖາບັນສຶກສາ ແລະ ຊາວໝຸ່ມລາວ ກ່ຽວກັບການຕ້ານທຸກໆການກະທຳທີ່ເປັນຮູບແບບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ປາກົດໃນມາດຕາ 354-369 ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບ, ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ເທບພະໄທ ພັນກ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ-ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ທ່ານນາງ ອາລິນາ ທີມຸດ, […]

Continue Reading

ກິດຈະກຳການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ກິດຈະກຳການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການກວດກາລັດ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 300 ຄົນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ 3 ບົດບັນຍາຍ ແລະ ກິດຈະກຳການຖາມ-ຕອບ, ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ​ໄຊ​ຄຳ ອຸ່ນ​ມີ​ໄຊ, ຮອງ​ປະທານ​ອົງການ​ກວດກາ​ລັດຖະບານ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ, ຮອງອະທິການບໍດິມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ ILSTA. ສິ່ງພິມກ່ຽວກັບການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພ້ອມດ້ວຍປ້າຍໂຄສະນາຈາກສະຖາບັນ ILSTA ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ທ້າວ ບຸນ, ຕົວລະຄອນກາຕູນໃນວິດີໂອຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ກົມກວດກາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນທາງການ.

Continue Reading

ກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ຫ້ອງເຝິກອົບຮົມຂອງສະຖາບັນ ILSTA

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ຫ້ອງເຝິກອົບຮົມຂອງສະຖາບັນ ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ. ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີມງານຂອງສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບວິດີໂອ, ບົດບັນຍາຍອອນລາຍ ແລະ ບັນດາສິ່ງພຶມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ໂປດສເຕີຈຳນວນ 100 ແຜ່ນ ແລະ ສິ່ງພິມໂຄສະນາຕາມສະຖານທີ່ ຈຳນວນ 6ຊຸດ ໃນຫົວຂໍ້ຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ທີ່ເປັນພະນັກງານກວດກາຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈາກແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະຖາບັນ ILSTA ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານຂອງ ສປປ ລາວໃນການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຄຽງຄູ່ກັບຄູ່ພາຄີຂອງພວກເຮົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນ.

Continue Reading